Silicone Color

Silikonfog 5-25mm till mosaik, kakel, klinker & natursten. 7 färger. 310ml.

  • Vikt, kg: 1,2
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Elastisk och vattentät tätning av rörelsefogar och kopplingsfogar på:

  • granitkeramik, tunna plattor, keramikplattor, klinker
  • glas- och keramikmosaik av alla typer och format
  • sanitetsporslin, duschar
  • fönster- och dörrkarmar i metall
  • glas och glasfiber

Användningsområde:
Inomhus och utomhus, även i områden som är utsatta för frost, på delnings-, rörelse- och kopplingsfogar på ytbeläggningar på balkonger, terrasser, inomhusgolv, akvarier, pooler.

Förberedelse av underlagen
Sidorna på de fogar som ska tätas ska vara helt torra, rena och fria från fett, damm, rost. Delar som är lösa eller dåligt förankrade ska tas bort och metallerna ska noga desoxideras. Vid utförande av synliga fogar rekommenderar vi att täcka kanterna med en skyddsmaskering gjord av tape för att få en ren tätningslinje.

Förberedelser
Silicone Color är färdigt att användas. Efter att den koniska spetsen på patronen skurits av ska munstycket skäras av i 45° enligt bredden på den tätning som ska utföras och sedan skruvas fast på patronen. Sätt sedan in patronen i den särskilda friktionspistolen eller den pneumatiska pistolen och börja pressa ut tätningsmassan så att fogen fylls.

Applicering
Områdena intill fogarna måste skyddas med maskeringstape för att undvika kontaminering av basskikten och för att garantera likformig tätning. Maskeringstapen ska tas bort genast efter utstrykningen.

Silikonpastan ska tryckas samman så att den tränger in på djupet för att underlätta optimal vidhäftning. Slutfinishen utförs med en enda strykning, helst kontinuerlig, med en spackel av metall eller plast som fuktats med tvålvatten.

För att utföra varaktig tätning, som på bästa sätt kan tåla utvidgande och sammandragande belastning, är det nödvändigt att:

1. fogens dimensioner är sådana att den rörelse som sker inte överstiger 25% av dess bredd

2. förhållandet mellan tätningsmassans bredd och djup ska vara 1 till 2

3. tätningsmassan endast sluter tätt till kanterna på fogen och inte till botten. För att justera djupet och undvika vidhäftning vid botten ska en underfog i expanderad polyeten användas.

Rengöring
Borttagning av resterna av tätningsmassa görs med vanliga lösningsmedel som toluen eller bensin. När Silicone Color härdat kan produkten endast tas bort mekaniskt.

Övriga anvisningar
Ska inte användas i utrymmen som är helt stängda eftersom produkten polymeriserar på grund av luftfuktigheten. Fogen ska strykas ut inom 5 minuter från appliceringen för att garantera god kontakt mellan tätningsmassan och underlaget.

Normalt krävs inte grundstrykning. Användning av det miljövänliga vidhäftningsförbättrande medlet Keragrip Eco Pulep kan vara nödvändigt på specifika basskikt (porösa underlag eller plastmaterial) för att få maximal vidhäftning, och rekommenderas alltid i situationer där dammrisk finns. Silicone Color kan ej övermålas.

Bifogade filer